A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 06 - NĂM HỌC: 2017 - 2018 ( Thực hiện từ ngày: 06/11/2017 - Thời gian vào lớp: 7 giờ 15 phút )

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 06 - NĂM HỌC: 2017 - 2018 ( Thực hiện từ ngày: 06/11/2017 - Thời gian vào lớp: 7 giờ 15 phút )
edf40wrjww2News:ContentNew
THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 06 - NĂM HỌC: 2017 - 2018
( Thực hiện từ ngày: 06/11/2017 - Thời gian vào lớp: 7 giờ 15 phút )
Thứ Tiết 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5
2 1 CC CC CC CC CC CC CC CC ChuyênN Hóa ThuL CC CC CC CC
2 T.Anh Tâm Toán HảoT Chúc Địa HươngĐ Văn Lan Hữu Sinh LoanN Sử ChuyênL Văn Sáng NPT Huy ChuyênN Hóa ThuL Toán Hoa Văn Hạnh Tin Quang T.Anh Thảo Hóa Thu
3 Toán HảoT Địa HươngĐ Toán Hoa T.Anh Tâm Văn Lan Hữu Sử ChuyênL Hóa ThuL ChuyênN Toán Như Văn Sáng Sinh LoanN Hóa Thu Chúc T.Anh Thảo Văn LoanL Sử Yến
4 T.Anh Tâm Hóa ThuL Toán Hoa Triết Toán HảoT Sử ChuyênL Văn Lan Tin Quang Toán HòaL ChuyênN Văn Sáng Toán Như T.Anh Thảo Toán Huệ Sinh LoanN Văn LoanL Chúc
5 Chúc Sử ChuyênL Toán HòaL T.Anh Tâm Sinh LoanN T.Anh Thảo Toán TrangL Toán Như Toán Huệ
3 1 Toán HảoT Hóa ThuL T.Anh Tâm Toán Ý Hóa Thu Địa Văn Lan Văn HươngV Văn Sáng Toán Như Sinh LoanN Sử ChuyênL Tin Quang Toán Huệ Địa Hằng Hưng Văn LoanL
2 Hữu T.Anh Tâm Sử Phương Toán Ý Chúc Hóa Thu Hóa ThuL Văn HươngV Tin Quang Văn LoanL Sử ChuyênL Địa Toán Hoa Toán Huệ T.Anh Thảo Địa Hằng Sinh LoanN
3 T.Anh Tâm Toán HảoT Văn Lan Sử Phương Hóa Thu Sinh LoanN Hữu Toán TrangL Sử ChuyênL Văn LoanL Địa Toán Như T.Anh Thảo Tin Quang Chúc Toán HòaL Địa Hằng
4 Hóa ThuL T.Anh Tâm Chúc Hóa Thu Toán HảoT Toán Ý NPT Huy Hữu T.Anh Thảo Sử ChuyênL Toán TrangL Văn HươngV Văn Sáng Sử Phương Toán Huệ Văn LoanL Địa Hằng
5 Địa Hằng Toán Ý Toán TrangL Văn HươngV Hóa Thu
4 1 Sinh Hiên Văn Định Sinh LoanN Triết Văn Lan Văn Ngọc T.Anh Tâm Toán TrangL Địa Toán Như Hóa ThuL ChuyênN Hóa Thu T.Anh Thảo GDCD Vân Tin Quang Văn LoanL
2 Văn Ngọc Văn Định Văn Lan Sinh LoanN Sinh Hiên Toán Ý T.Anh Tâm Địa Toán HòaL T.Anh Thảo Hóa ThuL ChuyênN Toán Hoa Địa HươngĐ Toán Huệ GDCD Vân Văn LoanL
3 Văn Ngọc Sử ChuyênL Văn Lan Văn Định Sinh Hiên Toán Ý Hóa ThuL Sinh LoanN T.Anh Thảo ChuyênN Toán TrangL Toán Như GDCD Vân Văn Hạnh Văn LoanL Hóa Thu Toán Huệ
4 Sử ChuyênL Sinh Hiên Toán Hoa Hóa Thu Toán HảoT Văn(ôn) Ngọc Toán HòaL T.Anh Tâm ChuyênN Hóa ThuL Văn Sáng Văn HươngV T.Anh Thảo Văn Hạnh Văn LoanL Tin Quang Toán Huệ
5 GDCD Vân Hữu Toán Hoa T.Anh Tâm Toán HảoT Văn(ôn) Ngọc Tin Quang Toán TrangL Hóa ThuL Toán Như Văn Sáng Văn HươngV Sinh LoanN Hóa Thu T.Anh Thảo Toán HòaL Chúc
5 1 Sinh Hiên T.Anh Tâm Hóa ThuL Văn Định Ôn Văn Lan Sinh LoanN Địa Hữu Văn Sáng GDCD Vân Chúc T.Anh Thảo Văn LoanL Sinh HảoP
2 Văn Ngọc Sinh Hiên T.Anh Tâm Văn Định Ôn Văn Lan Hóa Thu GDCD Vân Hóa ThuL Văn Sáng Địa Địa HươngĐ Sinh LoanN Tin Quang Sử Yến
3 Toán HảoT Văn Định T.Anh Tâm Sinh LoanN Ôn Văn Lan Văn(ôn) Ngọc Toán HòaL Toán TrangL GDCD Vân Hóa ThuL Văn Sáng Chúc Sử Yến T.Anh Thảo
4 Sử ChuyênL Toán HảoT Sinh LoanN GDCD Vân Sử Yến Văn Ngọc Hữu Văn HươngV Hóa ThuL Tin Quang Văn Sáng T.Anh Thảo Chúc Hóa Thu
5 HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Sử Yến Văn Ngọc HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
6 1 Hóa ThuL Toán HảoT Sử Phương Toán Ý Toán HòaL Văn HươngV NPT Huy Sinh LoanN Tin Quang GDCD Vân Toán Huệ Địa Hằng
2 Địa Hằng Hữu Hóa ThuL Toán Ý T.Anh Tâm GDCD Vân Toán HòaL Văn LoanL Sử Phương Địa HươngĐ Hóa Thu T.Anh Thảo
3 Toán HảoT Sử ChuyênL GDCD Vân Sử Phương Văn Lan T.Anh Tâm T.Anh Thảo Văn LoanL Địa HươngĐ Hóa Thu Địa Hằng Toán HòaL
4 Hữu GDCD Vân Địa Hằng T.Anh Tâm Văn Lan NPT Huy Toán HòaL T.Anh Thảo Chúc Tin Quang Hóa Thu Hưng
5 SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH
Tác giả: Ban Giám Đốc

Tập tin đính kèm
Nguồn: gdtxthuanthanh.bacninh.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 47
Tháng 01 : 683
Tháng trước : 1.839
Năm 2020 : 683
Năm trước : 22.115
Tổng số : 22.798