Tuyển sinh các lớp liên kết tại Trung Tâm GDTX Thuận Thành

 

Tuyển sinh các lớp liên kết tại Trung Tâm GDTX Thuận Thành

Trung Tâm GDTX Thuận Thành tuyển sinh các lớp liên kết.

Năm 2017 Trung tâm GDTX Thuận Thành phối hợp, liên kết với các trường đại học, Cao đẳng, Trung cấp tuyển sinh, mở các lớp học sau:

1/ Cấp chứng chỉ (tất cả đối tượng có nhu cầu)

 • Tin học (theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT).
 • Ngoại ngữ (theo thông tư 01/2014/TT-BGDĐT)
 • Kỹ thuật chế biến món ăn

2/ Trình độ Trung cấp (hệ chính quy, đã tốt nghiệp THCS, THPT)

          - Sư phạm mầm non.

           - Âm nhạc.

          - Kỹ thuật chế biến món ăn.

3/ Trình độ cao đẳng

 • Sư phạm Mầm non
 • Kỹ thuật chế biến món ăn (liên thông từ trung cấp)

  4/ Trình độ đại học

 • Luật kinh tế (đã học, tuyển sinh bổ sung – Viện Đại học Mở HN).
 • Quản trị Kinh doanh (Viện Đại học Mở HN)
 • Sư phạm mầm non (Liên thông từ trung cấp, cao đẳng – đã học, tuyển sinh bổ sung).
 • Quản lý giáo dục (văn bằng 2; đã có bằng CĐ, ĐH chuyên ngành sư phạm)

Phát hành và nhận hồ sơ: Liên tục, các ngày trong tuần

Mọi chi tiết liên hệ

Trung tâm GDTX Thuận Thành, đ/c: đường Âu Cơ, thị trấn Hồ, Thuận Thành, BN trong giờ hành chính hoặc qua số điện thoại:

          + 0241.3505.422 - Ông Hưng

          + 0241.3505.323 - Bà Thanh

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo tới toàn thể CBGV - CNV trong cơ quan được biết.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí.

             Xin trân trọng cám ơn!

                                                                                                

Nơi nhân:                                                                                           KT GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT.  

 

 

 

 

 

                                                                                                            Nguyễn Thành Hưng

 

Tác giả: Ban Giám Đốc