A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌC BỔ SUNG, KIỂM TRA LẠI TẠI TRUNG TÂM

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌC BỔ SUNG, KIỂM TRA LẠI TẠI TRUNG TÂM

49tjf49edf:News:Id
edf40wrjww2News:ContentNew

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH

Số:……./KH-CĐNCĐXD-ĐTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày Tháng năm 2016

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌC BỔ SUNG,

KIỂM TRA LẠI TẠI TRUNG TÂM

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh.

Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức học lại, học bổ sung, kiểm tra lại với các môn học/modul như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH – SINH VIÊN

2. Chuyên ngành Công nghệ thông tin

- Học sinh lớp TC43CT1 ( có danh sách kèm theo).

- Học sinh lớp  TC43CT3 ( có danh sách kèm theo).

-  Học sinh lớp  TC44CT2 ( có danh sách kèm theo).

II. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Học sinh - sinh viên trước khi dự kiểm tra lần 2 nộp 20.000đ/ bài kiểm tra; học lại, học bổ sung nộp 10.000đ/tiết về giáo viên quản lý lớp, trước ngày 12/12/2016.

III. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN:

  1. Giáo viên: Trần Đình Luận

    Các lớp: TC43C1, TC43CT3, TC44CT2 các môn như sau:

    - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cơ sở dữ liệu, lập trình căn bản, An toàn mạng, tin học đại cương, tin học văn phòng

    - Thời gian thực hiện: - Thời gian thực hiện: 1/12/2016- 20/1/2017

    - Địa điểm: TTGDTX- Thuận Thành, TTGDTX- Yên Dũng

  2. Giáo viên: Dương Thành Đạo

Các lớp: TC43CT1, TC43CT3 các môn như sau:

- Lắp ráp bảo trì máy tính, mạng máy tính, Quản trị CSDL Access 1,

- Thời gian thực hiện: 1/12/2016- 20/1/2017

- Địa điểm: TTGDTX- Thuận Thành, TTGDTX Yên Dũng

           Trên đây là kế hoạch tổ chức học lại, học bổ sung, kiểm tra lại. Đề nghị các lớp tại trung tâm liên kết, khoa Điện tử - Tin học phối hợp với Trung tâm thực hiện.

Nơi nhận:

+ BGH ( báo cáo )

+ Phòng HCTC, ĐT, KTKĐ, QLHS;

+ Khoa ĐT-TH;

+ TT GDTXDN Yên dũng, TTGDTX Thuận Thành.

+ Lưu ĐT-TH, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Ban Giám Đốc

Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 331
Tháng 01 : 2.385
Tháng trước : 1.360
Năm 2022 : 2.385
Năm trước : 55.167
Tổng số : 57.801