Trung Tâm GDTX Thuận Thành

 

Lịch sử phát triển của Trung tâm GDTX Thuận Thành

 

GIỚI THIỆU

TRUNG TÂM GDTX THUẬN THÀNH

 

Trung tâm GDTX Thuận Thành được thành lập ngày 24/12/1994. Trung tâm có các nhiệm vụ là:

Tổ chức tuyển sinh, giảng dạy các lớp BTVH bậc THPT theo kế hoạch do Sở GD&ĐT Bắc Ninh giao cho Trung tâm theo từng năm học. 

Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức Tin học, Ngoại ngữ, các chuyên đề ngắn hạn cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động theo nhu cầu và nguyện vọng của người học.

Phối hợp hỗ trợ các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học  mở các lớp đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học đáp ứng nhu cầu học tập của  cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trong tỉnh.

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 

Ổn định quy mô phát triển theo hướng đa dạng hoá các loại hình giáo dục và đào tạo, mở rộng hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.

Tích cực đổi mới công tác quản lý, hoàn thiện cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hoá phục vụ cho các hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tăng cường quan hệ với các cơ quan, Sở, Ban, Ngành, nắm bắt kịp hhời nhu cầu học tập của địa phương từ đó xác định nội dung học tập cần thiết, xây dựng kế hoạch tổ chức các hình thức học tập phù hợp.

Tác giả: Ban Giám Đốc